Підвищення спортивної майстерності : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Гасанова, Саїда Фаруховна
Наумець, Євген Олександрович
Россипчук, Ігор Олексійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Підвищення спортивної майстерності». Надані теми лекційних і практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного та семестрового контролю, література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціадьності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, майстерність спортивна

Бібліографічний опис

Підвищення спортивної майстерності : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : С. Ф. Гасанова, Є. О. Наумець, І. О. Россипчук. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 34 с. - Бібліогр. : с. 33 - 34.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset