Проблеми оцінки проектних ризиків за додатками Ж і И ДБН А.2.2.1-2003

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті обмеження й похибки методик оцінки ризику планованої діяльності для здоров‘я населення (додаток Ж до ДБН А.2.2.1-2003 зі зміною №1) і соціального ризику (додаток И до ДБН А.2.2.1-2003 зі зміною №1), через які проектувальники, зокрема розробники розділу проектної документації «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (ОВНС) при погодженні проекту можуть опинитися у скрутній ситуації. Запропоновані контрольні рівні проектних ризиків в Україні.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, оцінка проектних ризиків, здоров'я населення, проектна документація, навколишнє середовище, проектні ризики в Україні
Бібліографічний опис
Солуха Б. В. Проблеми оцінки проектних ризиків за додатками Ж і И ДБН А.2.2.1-2003 / Б. В. Солуха, І. Б. Солуха // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 42. - С. 323 - 346. - Бібліогр. : 45 назв.
Зібрання