Вип. 42

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  Проблеми оцінки проектних ризиків за додатками Ж і И ДБН А.2.2.1-2003
  (КНУБА, 2011) Солуха, Б. В.; Солуха, І. Б.
  Розглянуті обмеження й похибки методик оцінки ризику планованої діяльності для здоров‘я населення (додаток Ж до ДБН А.2.2.1-2003 зі зміною №1) і соціального ризику (додаток И до ДБН А.2.2.1-2003 зі зміною №1), через які проектувальники, зокрема розробники розділу проектної документації «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (ОВНС) при погодженні проекту можуть опинитися у скрутній ситуації. Запропоновані контрольні рівні проектних ризиків в Україні.
 • Документ
  Геометричне моделювання маркетингових систем в будівництві
  (КНУБА, 2011) Бондар, О. А.; Якимчук, І. М.; Лаврухіна, К. О.
  В статті розглядається необхідність побудови маркетингової системи для управління якістю. Проаналізовано основні методи управління маркетинговими системами. Визначаються основні параметри та взаємопов’язані елементи маркетингових систем в будівництві. Доводиться необхідність до доцільністю управління такими системам засобами прикладної геометрії (геометричного моделювання).
 • Документ
  Организация высокоплотной городской среды. Регенерация микросайтов сложившейся жилой застройки на принципах самоорганизации и аутентичности
  (КНУБА, 2011) Яблонская, А. Д.
  В статье актуализируется вопрос «потерянных» пространств города. Рассматривается проблема плотности населения и жилой застройки с позиции процессов самоорганизации. Проводится анализ процесса, направленного к организации объединенного пространства – городскому ландшафту, через точное соответствие социальным устремлениям и пространственному контексту. Приводятся примеры аутентичного подхода к решению современного городского жилья в сложившейся жилой застройке.
 • Документ
  Містобудівні особливості формування пляжної зони при туристичних комплексах
  (КНУБА, 2011) Ніканоров, С. О.
  Розглянуті містобудівні особливості формування пляжних зон при туристичних комплексах.
 • Документ
  Правові та просторово-технічні аспекти відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності в Україні
  (КНУБА, 2011) Лізунова, А. П.; Михальова, М. Ю.
  Розглянуті проблеми, які виникають при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності в Україні. Аналіз проблем був висвітлений зі сторони правового та просторово-технічного аспектів.
 • Документ
  Этапы развития жилищного строительства на Украине
  (КНУБА, 2011) Тригуб, Р. М.
  В настоящее время на рынке жилья представлены квартиры в домах всех периодов застройки и специалист должен представлять особенности строительства каждого периода с тем, чтобы уметь оценить все достоинства и недостатки конкретного здания. Традиционно весь жилищный фонд Украины по времени строительства условно поделен на группы. Каждая из этих групп имеет свои характерные объемно-планировочные и конструктивные особенности.
 • Документ
  Перспективи консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні
  (КНУБА, 2011) Малашевський, М. А.; Бугаєнко, О. А.
  Проведено аналіз закордонного досвіду консолідації земель сільськогосподарського призначення.
 • Документ
  Якість як основна передумова ефективності витрат виробничих ресурсів у будівництві
  (КНУБА, 2011) Крикун, К. В.; Оліферук, С. Л.; Рєзанов, А. С.
  Розглядаються основні групи конкретних виробничих факторів якості, річний економічний ефект, коефіцієнт економічної ефективності капітальних і некапітальних витрат виробничих ресурсів на забезпечення якості та термін окупності капітальних і некапітальних витрат виробничих ресурсів, формули їх розрахунку, а також надана схема послідовності процесу управління якістю економічними методами.
 • Документ
  Принципиальные модели-схемы решения существующих транспортно - пешеходных проблем г. Тегерана
  (КНУБА, 2011) Алиреза, Шешпари
  В данной статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с транспортно-дорожной сферой и их взаимосвязь с городской застройкой.
 • Документ
  Социально-экономические условия организации функционально-планировочной структуры высотных зданий
  (КНУБА, 2011) Эль-Саббаг, К. И.
  Проведен анализ основных факторов развития высотного строительства и выявлены современные тенденции организации функционально-планировочной структуры высотных зданий в странах с различными социально-экономическими показателями.
 • Документ
  Повний набір тензорів та інваріантів для комплексного тензора Максвелла з використанням бікомплексного вектора Рімана – Зільберштейна
  (КНУБА, 2011) Хлистун, Ф. Є.
  В роботі запропоновано метод коваріантного описання величин доступних при спостереженнях електромагнітного випромінювання, для описання якого використовують тензор Максвелла в комплексній формі, в будь якому ізотропному середовищі через компоненти бікомплексного вектора Рімана-Зільберштейна.
 • Документ
  Використання сучасних інформаційних технологій для обліку об’єктів культурної спадщини
  (КНУБА, 2011) Мамедов, А. М.; Апостолова-Сосса, Л. О.
  Розглянуті питання використання сучасних інформаційних технологій у створенні системи обліку об’єктів культурної спадщини.
 • Документ
  Вплив міського середовища на здоров’я людини
  (КНУБА, 2011) Штепа, К. О.
  В статті розглянуто низку факторів, які суттєво впливають на здоров’я населення міста. Досліджено одночасний вплив двох, трьох і більше шкідливих факторів, кожен з яких може мати незначну дію на організм, але в сукупності загрожує здоров’ю.
 • Документ
  Дослідження випромінювання електричного диполя
  (КНУБА, 2011) Хлистун, Ф. Є.; Пономаренко, С. М.
  В роботі застосовано повний набір тензорів та інваріантів, запропонований в роботі, опублікованій у випуску за №42 збірника "Містобудування та територіальне планування", для дослідження випромінювання електричного диполя в ближній і дальній зонах.
 • Документ
  Природные факторы развития Шанхайской агломерации
  (КНУБА, 2011) Лю, Синь
  В статье акцентировано внимание на роль природного фактора, как основного и составляющего элемента, влияющего на развитие урбанизированной среды и экономических зон в Шанхайской агломерации.
 • Документ
  Армування бетонів неметалевою композитною арматурою на основі базальтового і скло ровінгів
  (КНУБА, 2011) Климов, Ю. А.; Солдатченко, А. С.; Вітковський, Ю. А.
  У статті наведено дані о механічних властивостях, корозійній стійкості, дімагнетичності, діелектричності і малій теплопровідності композитна арматура на основі базальтового і склоровінгу для армування бетонних елементів і конструкцій, які знаходяться під дією агресивних середовищ.
 • Документ
  Методи зниження акустичного навантаження на користувачів автоматизованих систем у сучасних будівлях і спорудах
  (КНУБА, 2011) Глива, В. А.
  Досліджені методи зниження акустичного навантаження на користувачів автоматизованих систем. Запропоновані економічно прийнятні заходи, впровадження яких дозволяє значно знизити акустичне навантаження на людей у сучасних будівлях і спорудах.
 • Документ
  Сучасний стан в галузі санітарної очистки міста та визначення первинних функціонально-планувальних елементів системи
  (КНУБА, 2011) Золотар, Л. В.
  Виявлено сучасний стан в галузі санітарного очищення згідно обстеження територій міста Києва. Розглянуто закордонний досвід в організації та видаленні твердих побутових відходів з жилих територій. Виявлено первинні функціонально-планувальні елементи системи санітарного очищення. Запропонована систематизація пунктів первинного накопичення за способоми збору в залежності від технології.
 • Документ
  Ландшафтний підхід у містобудуванні
  (КНУБА, 2011) В'язовська, А. В.
  В публікації простежено еволюцію містобудівних моделей: від стародавніх космічної та механічної до органічної, а також нової ландшафтної моделі, що вважається здатною функціонувати у складних реаліях сучасного міста. Ландшафтний підхід потребує нових засобів міського проектування, зокрема картографування (mapping) та пошарового планування (layering), що обумовлює комплексне застосування комп’ютерних CAD технологій з геоінформаційними системами.
 • Документ
  Класифікація і систематизація пропорційних систем як основа адаптації панорамних і видових розгорток в архітектурі історичних центрів великих міст
  (КНУБА, 2011) Сьомка, С. В.
  В статті детально розглянуто мету і зміст методу пропорціонування в архітектурній композиції і проектуванні. Проведено структурно-пропорційні паралелі між видами формотворення в живій природі і методами перетворень в різнохарактерній архітектурі. Розглянуто питання гармонійності в формотворенні нової архітектури по відношенню до існуючої забудови і проведено відносну класифікацію експериментальних пропорційних систем.