Взаємодія пальових фундаментів з ґрунтовими основами при врахуванні зміни жорсткості конструкцій будівлі

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертаційна робота розвиває методи числового моделювання взаємодії пальового фундаменту із ґрунтовими основами, її особливістю є врахування впливу зміни жорсткості надземних конструкцій будівель на формування напружено-деформованого стану фундаментів. Моделювання без врахування жорсткості однієї із складової системи «основа – фундамент – надземні конструкції» призводить до формування некоректного напружено-деформованого стану всієї системи. У роботі виконано дослідження впливу жорсткості надземних конструкцій та стиків між збірними залізобетонними елементами житлового будинку на напружено-деформований стан пальового фундаменту. Показано, що за допомогою зміни жорсткості несучих стін підвального поверху можливо впливати на напружено-деформований стан пальового фундаменту, досягаючи перерозподілу зусиль у фундаменті.
Опис
Ключові слова
пальовий фундамент, числове моделювання, одновузлові скінченні елементи, об’ємні скінченні елементи в якості ґрунтового середовища, стики між збірними конструкціями, жорсткість, управління жорсткістю, pile foundation, numerical modeling, single-node finite elements, volumetric finite elements as a soil medium, joints between prefabricated structures, stiffness, stiffness control
Бібліографічний опис
Кашоїда, Остап Олександрович. Взаємодія пальових фундаментів з ґрунтовими основами при врахуванні зміни жорсткості конструкцій будівлі : анотація дис. ... канд. техн. наук (доктора філософії) : 191; 19 / Кашоїда, Остап Олександрович; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА , 2023 . - 2-9 с. - Бібліогр. : 84 назви.
Зібрання