Проектування інформаційних систем: навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Ізмайлова, Ольга Василівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладаються основні положення об’єктно-орієнтованої методології аналізу та проектування інформаційних систем, особливості застосування уніфікованої мови моделювання UML, визначені процеси моделювання в UML, види статичних та динамічних діаграм. Надані загальні вказівки до лабораторних робіт циклу «Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування систем. Візуальне моделювання систем в StarUML», де визначені мета робіт, тематика, порядок виконання та зміст звіту по кожній роботі. Призначені для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
Опис
Ключові слова
системи інформаційні, проектування, кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії
Бібліографічний опис
Ізмайлова, О. В. Проектування інформаційних систем : навч. посібник : для студ. галузі знань 12 "Інформаційні технології" / О. В. Ізмайлова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2022. - 87 с.