Застосування методу фільтраційних опорів при розрахунках рівня ґрунтових вод підтоплених територій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Березницька, Ю. О.
Волошкіна, О. С
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Виконано аналіз застосування методу фільтраційних опорів при роз- рахунку підтоплених територій з різними гідрогеологічними умовами. Доведено, що у випадку двошарової будови водоносної товщі при співвідношеннях коефіцієнтів фільтрації верхнього шару грунту до підсти- лаючого менше одиниці приведення водоносного горизонту в розрахунках до одношарового веде до занижених розрахункових значень рівня ґрунто- вих вод на підтоплених територіях. The analysis of using of filtration resistances method at the calculation of underflooding territories with different hydrogeological conditions is conducted. It is proven that in the case of double-layer structure of aquiferous layer at the correlation of permeability coefficients the top layer of soil to laing is than one, a conversion to homogeneous structure leads to reduction of rated watertable, and this is a reason for subsequent research of methodologies of filtration calculations in the different hydrogeological conditions.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, фільтраційний опір, підтоплення, екологічна безпека
Бібліографічний опис
Березницька Ю. О. Застосування методу фільтраційних опорів при розрахунках рівня ґрунтових вод підтоплених територій / Ю. О. Березницька, О. С. Волошкіна // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М.– Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 75 - 83. Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання