Визначення засобів механізації для розбирання завалів зруйнованих будівель та споруд (на основі фотоаналізу структури завалів)

Ескіз

Дата

2011

Автори

Хмара, Л. А.
Шатов, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено алгоритм визначення розмірів і мас уламків завалів зруйнованих будівель і споруд, заснований на фотофіксацІЇ завалів і подальшій обробці отриманих даних. На основі алгоритму отримані дані про склад завалу зруйнованого вибухом газу житлового будинку. Розроблена методика визначення числа машин, необхідних для розбирання завалу, що базується на даних про об'єм і структуру завалу.

Опис

Ключові слова

стихійні лиха, техногенні авари, зруйновані будівлі, завали, параметри уламків, засоби механізації, стихийные бедствия, техногенные аварии, разрушенные здания, завалы, параметры обломков, средства механизации, средства механизации, natural calamities, technogenic failures, blasted buildings, obstructions, parameters of wreckages, facilities of mechanization

Бібліографічний опис

Хмара Л. А. Визначення засобів механізації для розбирання завалів зруйнованих будівель та споруд (на основі фотоаналізу структури завалів) / Л. А. Хмара, С. В. Шатов // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 77. – С. 64 - 70. – Бібліогр.: 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset