Геометричні особливості системного аналізу процесу управління систем якості

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті проводиться порівняльний аналіз сучасних моделей управління маркетинговими системами. Пропонується створення геометричної моделі управління МС на основі результатів співставленая показників та елементів існуючих моделей управління.
Опис
Ключові слова
кафедра економіки будівництва, системний аналіз, геометричні особливості, система якості, управління
Бібліографічний опис
Лаврухіна К. О. Геометричні особливості системного аналізу процесу управління систем якості / К. О. Лаврухіна // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. Є. Михайленко. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 179 – 184. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання