Створення 3D-моделі двоповерхового будинку у програмі Revit Autodesk: методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу «Комп’ютерне проєктування»

Ескіз

Дата

2023

Автори

Колган, Анна Володимірівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять варіанти завдань і рекомендації щодо їхнього виконання. Розглянуто різні конструкції шарів стін для більш поглибленого вивчення студентами складу огороджувальних конструкцій будівель та їх створення і налаштування. Наведено різні варіанти планування для ознайомлення з бібліотечними об’єктами та сімействами. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями 191 «Архітектура», 192 «Промислове та цивільне будівництво» і 122 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

моделі 3D, Revit Autodesk, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Бібліографічний опис

Створення 3D-моделі двоповерхового будинку у програмі Revit Autodesk: методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу «Комп’ютерне проєктування» : для студентів спеціальностей 191 «Архітектура», 192 «Промислове та цивільне будівництво» та 122 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач А. В. Колган. - Київ : КНУБА, 2023. - 20 с. - Бібліогр. : с. 18.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced