Проєктування приводів машин: методичні вказівки до виконання практичних завдань

Ескіз

Дата

2023

Автори

Горбатюк, Євгеній Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять практичні вправи і методику їх розрахунку, індивідуальні завдання і вказівки до виконання практичних робіт. Призначено для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

приводи машин, проектування, кафедра будівельних машин

Бібліографічний опис

Проєктування приводів машин : методичні вказівки до виконання практичних завдань : для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування та 131 «Прикладна механіка» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : Є. В. Горбатюк. - Київ : КНУБА, 2023. - 96 с. - Бібліогр. : с. 93 - 94.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset