Теорія і методика фізичного виховання»: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Войтенко, Оксана Анатоліївна
Наумець, Євген Олександрович
Гасанова, Саїда Фаруховна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, виховання фізичне
Бібліографічний опис
Теорія і методика фізичного виховання : методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. А. Войтенко, Є. О. Наумець, С. Ф. Гасанова. - Київ : КНУБА : Талком, 2022. - 49 с. - Бібліогр. : с. 47 - 48.