Теорія і методика фізичного виховання»: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2022

Автори

Войтенко, Оксана Анатоліївна
Наумець, Євген Олександрович
Гасанова, Саїда Фаруховна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, виховання фізичне

Бібліографічний опис

Теорія і методика фізичного виховання : методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. А. Войтенко, Є. О. Наумець, С. Ф. Гасанова. - Київ : КНУБА : Талком, 2022. - 49 с. - Бібліогр. : с. 47 - 48.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset