Методи збереження та відновлення палацово-замкових комплексів Прикарпаття

Ескіз

Дата

2014

Автори

Полутренко, У. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто специфіку методів збереження та відновлення архітектурномістобудівних пам’яток на прикладах декількох палацово-замкових комплексів Прикарпаття, які в майбутньому можуть використовуватися в туристичнорекреаційному просторі

Опис

Ключові слова

методи збереження та відновлення, палацово-замкові комплекси, туристично-рекреаційний простір

Бібліографічний опис

Полутренко У. Б. Методи збереження та відновлення палацово-замкових комплексів Прикарпаття / У. Б. Полутренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 255-262. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset