Дерев’яна рекреаційна архітектура в Карпатському регіоні в другій пол. ХХ ст.

Ескіз

Дата

2016

Автори

Савчук, А. І.
Габрель, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті досліджено вплив особливостей народного будівництва та державної політики СРСР на формування рекреаційної архітектури Карпатського регіону в другій половині ХХ ст. Висвітлено творчу діяльність та вплив на майбутні покоління архітектора Івана Боднарука –творця гуцульської регіональної архітектури.

Опис

Ключові слова

дерев’яна рекреаційна архітектура, Карпатський регіон, туристичний притулок, готель, регіоналізм, функціоналізм, «Гуцульський стиль», wooden recreationаl architecture, Carpathian region, a tourist refuge hotel, regionalism, functionalism, «Hutsul style», деревянная рекреационная архитектура, Карпатский регион, туристический приют, отель, регионализм, функционализм, «Гуцульский стиль»

Бібліографічний опис

Савчук А. І. Дерев’яна рекреаційна архітектура в Карпатському регіоні в другій пол. ХХ ст. / А. І. Савчук, М. М. Габрель // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 381-392. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset