Власні коливання товстої кільцевої пластини

Ескіз

Дата

2009

Автори

Жупаненко, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для розрахунку частот та форм власних коливань товстої кільцевої пластини вісесиметричної структури пропонується аналітично-чисельна методика, що реалізує проблено-орієнтований алгоритм і дозволяє з високою точністю отримувати розв’язок задач, індивідуалізованих за класами областей, видами впливів, характеристиками фізичних властивостей тощо.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, коливання кільцевої пластини, метод скінчених інтегральних перетворень

Бібліографічний опис

Жупаненко І. В. Власні коливання товстої кільцевої пластини / І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 165 - 172. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced