Напружений стан клейового з’єднання з поздовжнім дефектом

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Переміщення елементів зовнішніх несучих шарів в поперечному напрямку вважаються рівними нулю. Задачу зведено до системи диференційних рівнянь в частинних похідних відносно поздовжніх переміщень шарів, яку розв’язано за допомогою методу відокремлення змінних. Розв’язана модельна задача. Показано, що відсутність клею вздовж бічної сторони з’єднання може значною мірою збільшувати напруження біля краю клейового шару.
Опис
Ключові слова
двовимірна модель, аналітичний розв’язок, клейове з’єднання, тришарова конструкція
Бібліографічний опис
Курєннов С. С. Напружений стан клейового з’єднання з поздовжнім дефектом / С. С. Курєннов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 94-104. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання