Елементи зовнішнього та підземного предметного середовища та засоби їх гармонізації

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються питання організації підземних автостоянок в стуктур житлових будинків. Відмінності формування едементів зовнішнього та підземного предметного середовища. Засоби гармонізації елементів. Необхідність їх використання в різних з місткістю автомобільних підземних автостоянках.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, організація підземних автостоянок, елементи зовнішнього та підземного предметного середовища, засоби гармонізації
Бібліографічний опис
Єжова О. І. Елементи зовнішнього та підземного предметного середовища та засоби їх гармонізації / О. І. Єжова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 389-394. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання