Історія філософії та філософської думки: методичні рекомендації до курсу

Ескіз недоступний

Дата

2023

Автори

Галушко, Олександр Сергійович
Шарипін, Андрій Вікторович
Чорноморденко, Іван Васильович
Євдокимова, Т. В.
Хавроненко, В. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять програмний матеріал до вивчення дисципліни, теми лекцій, практичних занять, список літератури, модульні контролі. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво».

Опис

Ключові слова

кафедра філософії, історія філософії, історія філософської думки

Бібліографічний опис

Історія філософії та філософської думки: методичні рекомендації до курсу : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вщої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", які навчаються за освітньо-професійно програмою "Промислове і цивільне будівництво" / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О.С. Галушко, А. В. Шарипін, І. В. Чорноморденко, Т. В. Євдокимова, В. Д. Хавроненко. – Київ : КНУБА, 2023. – 32 с. - Бібліогр. : с. 28 - 31.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset