Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Кривомаз, Т.І.
Демецька, О.В.
Мовчан, В.О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

Вперше проаналізовано токсичність 16 видів міксоміцетів. На підставі експрес-методу з використанням сперматозоїдів бика було доведено переважну нетоксичність досліджених зразків. Всього три види з проаналізованих можна вважати умовно токсичними: Fuligo septica (IT = 150%), Diderma meyerae (IT = 123,9%) та Trichia favoginea (IT = 121,8%), що, можливо, обумовлено біохімічними особливостями цих міксоміцетів. Порівняння ксилофільних та нівальних видів не виявило суттєвих відмінностей параметрів цитотоксичності в залежності від екологічної групи, оскільки середнє значення IT практично однакове: 104,96% – для нівальних та 104,89% – для ксилофільних. Проте у групі нівальних спостерігається більш рівномірний розподіл параметрів: різниця в граничних показниках IT становить 38,8, натомість, у групі ксилофільних видів ця величина має вдвічі більше значення – 76,3 одиниці. Показники токсичності міксоміцетів носять видоспецифічний характер і не залежать від екологічної спеціалізації, часу колекціонування та місцезростання розглянутих представників цієї групи.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, цитотоксичність, міксоміцети, екологічна безпека, паспортизація

Бібліографічний опис

Кривомаз Т. І. Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів / Т. І. Кривомаз, О. В. Демецька, В. О. Мовчан // Екологічна безпека та природокористування : зб.наук. праць / Київ. нац. у-нт буд-ва і архіт ; гол. ред. : О.С.Волошкіна, О.М.Трофімчукю - Київ : КНУБА, ІТГІП. - 2016. - № 1-2. - С. 57-62. - Бібліогр. : 12 назв. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2016_1-2_9

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced