Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
Вперше проаналізовано токсичність 16 видів міксоміцетів. На підставі експрес-методу з використанням сперматозоїдів бика було доведено переважну нетоксичність досліджених зразків. Всього три види з проаналізованих можна вважати умовно токсичними: Fuligo septica (IT = 150%), Diderma meyerae (IT = 123,9%) та Trichia favoginea (IT = 121,8%), що, можливо, обумовлено біохімічними особливостями цих міксоміцетів. Порівняння ксилофільних та нівальних видів не виявило суттєвих відмінностей параметрів цитотоксичності в залежності від екологічної групи, оскільки середнє значення IT практично однакове: 104,96% – для нівальних та 104,89% – для ксилофільних. Проте у групі нівальних спостерігається більш рівномірний розподіл параметрів: різниця в граничних показниках IT становить 38,8, натомість, у групі ксилофільних видів ця величина має вдвічі більше значення – 76,3 одиниці. Показники токсичності міксоміцетів носять видоспецифічний характер і не залежать від екологічної спеціалізації, часу колекціонування та місцезростання розглянутих представників цієї групи.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, цитотоксичність, міксоміцети, екологічна безпека, паспортизація
Бібліографічний опис
Кривомаз Т. І. Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів / Т. І. Кривомаз, О. В. Демецька, В. О. Мовчан // Екологічна безпека та природокористування : зб.наук. праць / Київ. нац. у-нт буд-ва і архіт ; гол. ред. : О.С.Волошкіна, О.М.Трофімчукю - Київ : КНУБА, ІТГІП. - 2016. - № 1-2. - С. 57-62. - Бібліогр. : 12 назв. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2016_1-2_9
Зібрання