Дослідження напружено-деформованого стану плити перекриття у вузлі опирання на колону

Ескіз

Дата

2011

Автори

Войтенко, П. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі співвідношень для просторового скінченного елемента розроблено та удосконалено методи чисельного розрахунку залізобетонних конструкцій в умовах об'ємного багатовісного напруженого стану із врахуванням пластичних характеристик матеріалів.

Опис

Ключові слова

плита перекриття, вузол опирання на колону, напружено-деформований стан

Бібліографічний опис

Войтенко П. В. Дослідження напружено-деформованого стану плити перекриття у вузлі опирання на колону / П. В. Войтенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Кихв. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 126-139. - Бібліогр. : 8 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced