Дослідження напружено-деформованого стану плити перекриття у вузлі опирання на колону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Войтенко, П. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі співвідношень для просторового скінченного елемента розроблено та удосконалено методи чисельного розрахунку залізобетонних конструкцій в умовах об'ємного багатовісного напруженого стану із врахуванням пластичних характеристик матеріалів.
Опис
Ключові слова
плита перекриття, вузол опирання на колону, напружено-деформований стан
Бібліографічний опис
Войтенко П. В. Дослідження напружено-деформованого стану плити перекриття у вузлі опирання на колону / П. В. Войтенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Кихв. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 126-139. - Бібліогр. : 8 назв
Зібрання