Інтерпретаційні моделі управління економічними процесами

Ескіз

Дата

2012

Автори

Бондар, Олена Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються можливості використання інтерпретаційних моделей щодо управління економічними процесами. На прикладі інвестиційного процесу доводиться необхідність використання геометричних інтерпретаційних моделей та розглядається методика вибору апарату моделювання.

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, рівні інтерпретації, економічні процеси, інвестиційний процес, геометрична інтерпретація, рівні управління, система, уровни интерпретации, экономические процессы, инвестиционный процесс, геометрическая интерпретация, уровни управления, система, level interpretations, economic processes, investment process, geometrical interpretation, level managements, system

Бібліографічний опис

Бондар О. А. Інтерпретаційні моделі управління економічними процесами / О. А. Бондар // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. - С. 80 - 86. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset