Формування професійного сприйняття архітектурного середовища у студентів напрямку «Туризм»

Ескіз

Дата

2015

Автори

Антонець, М. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається дослідження професійного сприйняття архітектурного середовища у студентів напрямку «Туризм». Проаналізовано значення естетичного виховання через вивчення архітектури та особливостей туристичної привабливості, що має значення для підготовки майбутнього фахівця. Окремо наголошена увага на важливості здобуття студентом здібності стилістично оцінювати архітектурні об’єкти.

Опис

Ключові слова

архітектурне середовище, екскурсія, туристична привабливість, атрактивність території, стиль в архітектурі, архитектурная среда, экскурсия, туристическая привлекательность, аттрактивность территории, стиль в архитектуре, architectural environment, excursion/tour, tourist attraction, attractiveness of the territory, style in architecture

Бібліографічний опис

Антонець М. О. Формування професійного сприйняття архітектурного середовища у студентів напрямку «Туризм» / М. О. Антонець // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С. 26-33. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced