Застосування принципів органічної архітектури при проектуванні готельних комплексів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Самойлович, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено сучасні вимоги щодо проектування і будівництва готельних комплексів в мальовничих куточках країни, розглянуто світовий досвід застосування та особливості проектування таких об’єктів, наведено приклад розробки дипломних проектів щодо розглянутої теми.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, готельні комплекси, принципи органічної архітектури, узагальнення досвіду, дипломне проектування, гостиничные комплексы, принципы органической архитектуры, обобщение опыта, дипломное проектирование, hotel complex, organic architecture principles, the experience binalizing, diploma projecting
Бібліографічний опис
Самойлович В. В. Застосування принципів органічної архітектури при проектуванні готельних комплексів / В. В. Самойлович // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 336-341. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання