Застосування принципів органічної архітектури при проектуванні готельних комплексів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Самойлович, В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначено сучасні вимоги щодо проектування і будівництва готельних комплексів в мальовничих куточках країни, розглянуто світовий досвід застосування та особливості проектування таких об’єктів, наведено приклад розробки дипломних проектів щодо розглянутої теми.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, готельні комплекси, принципи органічної архітектури, узагальнення досвіду, дипломне проектування, гостиничные комплексы, принципы органической архитектуры, обобщение опыта, дипломное проектирование, hotel complex, organic architecture principles, the experience binalizing, diploma projecting

Бібліографічний опис

Самойлович В. В. Застосування принципів органічної архітектури при проектуванні готельних комплексів / В. В. Самойлович // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 336-341. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced