О методике гидравлического расчета пульпопроводов, перекачивающих тяжелые сыпучие материалы

Ескіз

Дата

2016

Автори

Криль, С. И.
Берман, В. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Здійснено узагальнення раніше розробленої методики гідравлічного розрахунку пульпопроводів на випадок гідротранспортування важких дисперсних матеріалів густиною понад 8000 кг/м3. Наведено результати експериментальних досліджень гідротранспорту такого роду твердих матеріалів і показана цілком задовільна збіжність розрахункових значень основних параметрів гідротранспортування з дослідними даними. Встановлено, що запропонована в даній роботі методика розрахунку прийнятна для широкого класу суспензій і різних умов транспортування, а також може служити основою для аеродинамичного розрахунку систем високонапірного і традиційного пневмотранспорту.

Опис

Ключові слова

важкий дисперсний матеріал, гідро – і пневмотранспорт, методика розрахунку, тяжелый дисперсный материал, гидро- и пневмотранспорт, методика расчета, heavy dispersion material, hydraulic and pneumatic transport, method of calculation

Бібліографічний опис

Криль С. И. О методике гидравлического расчета пульпопроводов, перекачивающих тяжелые сыпучие материалы / С. И. Криль, В. П. Берман // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 26. - С. 160- 170. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced