О методике гидравлического расчета пульпопроводов, перекачивающих тяжелые сыпучие материалы

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснено узагальнення раніше розробленої методики гідравлічного розрахунку пульпопроводів на випадок гідротранспортування важких дисперсних матеріалів густиною понад 8000 кг/м3. Наведено результати експериментальних досліджень гідротранспорту такого роду твердих матеріалів і показана цілком задовільна збіжність розрахункових значень основних параметрів гідротранспортування з дослідними даними. Встановлено, що запропонована в даній роботі методика розрахунку прийнятна для широкого класу суспензій і різних умов транспортування, а також може служити основою для аеродинамичного розрахунку систем високонапірного і традиційного пневмотранспорту.
Опис
Ключові слова
важкий дисперсний матеріал, гідро – і пневмотранспорт, методика розрахунку, тяжелый дисперсный материал, гидро- и пневмотранспорт, методика расчета, heavy dispersion material, hydraulic and pneumatic transport, method of calculation
Бібліографічний опис
Криль С. И. О методике гидравлического расчета пульпопроводов, перекачивающих тяжелые сыпучие материалы / С. И. Криль, В. П. Берман // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 26. - С. 160- 170. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання