Формування архітектури в стилі «лофт»

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
з’ясовано походження поняття «лофт», виявлено передумови виникнення лофт-архітектури та хронологічні періоди її формування. В статті здійснено аналіз характерних прикладів лофт-об’єктів і доведено доцільність відновлення та переобладнання промислових будівель і споруд, що не функціонують. Матеріали статті можуть бути корисними для зацікавлених формуванням сучасної архітектури
Опис
Ключові слова
стиль « лофт», лофт-архітектура, лофт-об’єкти, переобладнання промислових споруд, архітектура в стилі «лофт»
Бібліографічний опис
Моркляник О. І. Формування архітектури в стилі «лофт» / О. І. Моркляник, О. А. Казмірук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 112-119. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання