Обґрунтування еквівалентних схем для розрахунку параметрів оптимального пуску вантажопідйомного механізму крана для мінімізації натягу канатів при підйомі вантажу різними способами. I.

dc.contributor.authorЧовнюк, Ю. В.
dc.contributor.authorДіктерук, М.
dc.contributor.authorКравчук, В
dc.contributor.authorОстапущенко, О. П.
dc.date.accessioned2020-11-04T12:05:36Z
dc.date.available2020-11-04T12:05:36Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractЗазвичай розрізняють три основні стадії руху вантажопідйомного механізму крана: пуск (розгін), усталений рух і гальмування (вибіг, зупинка). Для кожної із вказаних стадій руху характерні певні співвідношення між ро¬ботами рушійних (чи гальмівних) сил і сил опору. Зокрема, на стадії пуску механізму необхідно, щоб рушійний момент був більшим за момент від сил опору рухові. При цьому на ва¬лу двигуна протягом часу пуску виникає необ¬хідне прискорення і його кутова швидкість зро¬стає від нуля до усталеного значення, що від¬повідає паспортному режиму. Протягом набору частоти до усталеного значення власна частота обертання вала двигуна є функцією часу. У процесі пуску механізму підйому вантажу ви¬никає резонанс (частота обертання вала двигу¬на дорівнює власній частоті коливань системи «привід - канат - вантаж»). Саме цей резонанс призводить до суттєвого перевантаження дви¬гуна у процесі набору ним усталеної частоти обертання. Необхідно приймати заходи щодо зменшення небезпечних перевантажень двигу¬на у процесі його пуску, а також зменшувати до мінімального значення коефіцієнт переванта- ження/навантаження (динамічності) у пружно¬му елементі механізму (канаті). Для цього ви¬користовують сучасні механотроні системи ке¬рування рухом механізму підйому вантажу і за допомогою спеціальних контролерів задати такі закони руху приводу і вантажу, за яких коефіцієнт динамічності буде мінімальним. При проведенні подібних розрахунків й оптимізації ди¬намічних навантажень у канатах механізму пі¬дйому вантажу слід враховувати способи під¬йому вантажу: «з ваги», «з підхватом» або «з землі», а також основні кінематично-силові й геометричні параметри механізму. Мета даної роботи полягає у встановленні законів руху елементів вантажопідйомного механізму крана, за яких мінімізуються рушійний та надлишковий моменти на валу двигуна, а також коефіцієнт динамічності у пружних елементах (канатах) механізму у процесі його пуску навіть за наявності резонансів (збігання миттєвої частоти обертання вала з власною частотою системи «привід - канат - вантаж»). Враховані моментні характеристики двигуна за формулою Клос¬са, а також різні види динамічного опору обер¬тальному руху вала двигуна. Здійснений розра¬хунок параметрів оптимального пуску ванта¬жопідйомного механізму на основі обґрунтова¬них еквівалентних схем: а) «з ваги» абсолютно жорстким канатом; б) «з ваги» пружним канатом; в) «з підхватом» або «з землі». Встановлені закони руху, за яких мінімізується натяг пружних елементів механізму (канатів) при підйомі вантажу у процесах пуску. Використані підходи та методи класичного варіаційного чи¬слення. Наведені результати отримані чисель¬но-аналітичними методами.uk_UA
dc.identifier.citationЧовнюк Ю. В. Обґрунтування еквівалентних схем для розрахунку параметрів оптимального пуску вантажопідйомного механізму крана для мінімізації натягу канатів при підйомі вантажу різними способами. I. / Ю. В. Човнюк, М. Діктерук, В. Кравчук, О. П. Остапущенко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 92. – С. 16-23. – Бібліогр.: 13 назв.uk_UA
dc.identifier.issn2312-6590
dc.identifier.urihttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/6174
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherКНУБАuk_UA
dc.subjectкафедра фізичного вихованняuk_UA
dc.subjectкафедра електротехніки та електричного приводуuk_UA
dc.subjectобґрунтуванняuk_UA
dc.subjectеквівалентна схемаuk_UA
dc.subjectрозрахунокuk_UA
dc.subjectпараметриuk_UA
dc.subjectоптимальний пускuk_UA
dc.subjectвантажопідйомний механізмuk_UA
dc.subjectкранuk_UA
dc.subjectмінімізаціяuk_UA
dc.subjectнатягuk_UA
dc.subjectканатиuk_UA
dc.subjectпідйом вантажуuk_UA
dc.subjectспособиuk_UA
dc.subjectsubstantiationuk_UA
dc.subjectequivalent circuituk_UA
dc.subjectcalculationuk_UA
dc.subjectparametersuk_UA
dc.subjectoptimal startinguk_UA
dc.subjectloadlifting mechanismuk_UA
dc.subjectcraneuk_UA
dc.subjectminimizationuk_UA
dc.subjecttension,uk_UA
dc.subjectropesuk_UA
dc.subjectload liftinguk_UA
dc.subjectmannersuk_UA
dc.subject.udc69.002.5uk_UA
dc.subject.udc625.7.08uk_UA
dc.titleОбґрунтування еквівалентних схем для розрахунку параметрів оптимального пуску вантажопідйомного механізму крана для мінімізації натягу канатів при підйомі вантажу різними способами. I.uk_UA
dc.title.alternativeSubstantiation of equivalent circuits for the cal- culation of parameters of the optimal starting of the load-lifting crane mechanism for the mini- mization of ropes tension during load lifting with the help of various mannersuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
gbdmm_2018_92_4.pdf
Розмір:
208.75 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
3.67 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання