Принципи оптимізації територіально-планувальної структури вищих навчальних закладів України

Ескіз

Дата

2014

Автори

Бондар, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У даній статті надається загальна характеристика розташування навчальних корпусів вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) відносно їх головного корпусу (на прикладі м. Києва), розглядається вплив розташування корпусів ВНЗ в міському середовищі на організацію навчання в цілому, пропонуються концептуальні принципи територіальної організації ВНЗ.

Опис

Ключові слова

ВНЗ, навчальний корпус, розташування, принципи оптимізації, територіальні зв’язки, кооперація, зелена зона

Бібліографічний опис

Бондар А. В. Принципи оптимізації територіально-планувальної структури вищих навчальних закладів України / А. В. Бондар // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 344-349. - Бібліогр : 4 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset