Планування, облік і аналіз інвестицій та їх ефективність : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Гойко, Анатолій Францович
Сорокіна, Леся Вікторівна
Гриценко, О. С.
Цифра, Т.Ю.
Шевчук, К. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять завдання і пояснення до практичних занять із дисципліни спеціальної підготовки випускної кафедри. Висвітлено алгоритм прийняття управлінських рішень за методом функціонально-вартісного аналізу. Розкрито теоретичні та методичні підходи щодо оцінки фінансово-економічних показників і ефективності інвестицій з розв’язками конкретних прикладів, методи оцінки ризику інвестиційних проєктів із застосуванням ключового критерію ефективності – чистого дисконтованого доходу. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Промислове і цивільне будівництво».

Опис

Ключові слова

планування, облік, аналіз інвестицій, кафедра економіки будівництва

Бібліографічний опис

Планування, облік і аналіз інвестицій та їх ефективність : методичні вказівки до практичних занять із дисципліни спеціальної підготовки випускної кафедри : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Промислове і цивільне будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна, О. С. Гриценко, Т. Ю. Цифра, К. І. Шевчук. – Київ : КНУБА, 2023. – 32 с. - Бібліогр. : с. 32.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced