Аналіз еволюції візуального середовища як основа формування єдності міського простору Києва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Бачинська, Ольга Василівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається характер міської забудови Києва; проблеми, які виникають внаслідок своєрідного процесу формування міського середовища; пропонується поєднання окремих стилістичних періодів в загальну еволюцію візуального середовища заради пошуків гармонійної взаємодії між спорудами та масивами різних періодів Києва.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, Київ, міський простір, візуальне сприйняття, еволюція, мозаїчна структура, стилістична єдність, Киев, городское пространство, визуальное восприятие, эволюция, мозаичная структура, стилистическое единство, Kiev, urban space, visual viewing, evolution, mosaic structure, stylistic unity
Бібліографічний опис
Бачинська О. В. Аналіз еволюції візуального середовища як основа формування єдності міського простору Києва / О. В. Бачинська // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 39. – С. 27 - 31. – Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання