Вип. 39

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 41
 • Документ
  Комплексна система оцінки якості житла в задачах оптимізація системи "людина - житло - середовише"
  (КНУБА, 2011) Панько, Олексій Миколайович
  Розглядається питання можливості та методики оптимізації в задачах оцінки якості житла. Кореляції з архітектурними, дизайнерськими та конструктивними рішеннями в ході різних етапів проектування.
 • Документ
  Дослідження стійкості поруч розташованих будинків до динамічних впливів та зміни напружено-деформованого стану основ і конструкцій
  (КНУБА, 2011) Осипов, Олександр Федорович; Гладун, І. Т.
  В статті наведені результати дослідження факторів, які впливають на стійкість поруч розташованих будинків до динамічних впливів та зміни напружено-деформованого стану основ і конструкцій.
 • Документ
  Тактика і стратегія підприємства при подоланні кризової ситуації
  (КНУБА, 2011) Федосова, Олена Василівна
  В статті розглядаються основні принципи та особливості реалізації поетапного подолання кризової ситуації на виробничому підприємстві (фірмі).
 • Документ
  Запис рівнянь Максвелла в коваріантній формі з використанням вектора Рімана-Зільберштейна
  (КНУБА, 2011) Хлистун, Ф. Є.
  В роботі запропоновано новий метод коваріантного описання електромагнітного поля для будь якого ізотропного середовища через компоненти вектора Рімана-Зільберштейна.
 • Документ
  Аналіз роботи домкратних пристроїв, які використовуються для монтажу покрить великих розмірів
  (КНУБА, 2011) Черненко, Костянтин Віталійович; Глущенко, Ірина Вікторівна
  Виконаний аналіз роботи двох гідродомкратних пристроїв на рівні патен- тів, які можуть бути застосовані для розробки нових технологій монтажу великогабаритних конструкцій одноповерхових будинків і споруд на значну ви- соту, коли традиційні методи стають економічно невигідними.
 • Документ
  Влияние новых подвижных нагрузок на надежность и резервы прочности фундаментов мостов, построенных по типовым проектам за последние пятьдесят лет
  (КНУБА, 2011) Усаковский, Сергей Борисович; Величко, М. Н.
  Фундаменты существующих мостов малых пролетов, запроектированных в прошлом веке по типовым проектам под устаревшие нагрузки, обладают запасами прочности, заложенными методом предельных состояний. Предложено использовать эти запасы, а для их оценки применить методы теории надежности.
 • Документ
  Объемно-пространственная композиция исторических торговых комплексов в Иране
  (КНУБА, 2011) Торкаман, Ахмад
  В исторических торговых комплексах Ирана рассматриваются пространства, вокруг них формируются коммерческие ячейки. Обозначены разнообразные композиции этих пространств и указаны некоторые особенности, которые сохраняют свои значении для современного проектирования.
 • Документ
  Особливості режиму руху транспортного потоку на перетинах міських магістралей в різних рівнях
  (КНУБА, 2011) Осєтрін, Микола Миколайович; Беспалов, Д. О.
  У статті пропонується визначення терміну «режим руху», надається набір характеристик, що включає дане понятт
 • Документ
  Функціональна структура рекреаційного району та водно-туристичних комплексів
  (КНУБА, 2011) Ніканоров, Сергій Олександрович
  В статті розглянута функціональна структура рекреаційного району та водно-туристичних комплексів.
 • Документ
  Містобудівні особливості формування водно-туристичних комплексів Причорномор'я України
  (КНУБА, 2011) Ніканоров, Сергій Олександрович
  В статті розглянуті містобудівні особливості формування водно- туристичних комплексів в умовах Причорномор’я України.
 • Документ
  Геодезический мониторинг мостов
  (КНУБА, 2011) Хиллер, Б. О.; Староверов, Владимир Сергеевич; Шульц, Роман Владимирович; Адаменко, А. В.
  В статье рассматриваются основные методы и технические средства геодезических работ по мониторингу мостов.
 • Документ
  Огляд практики котеджної забудови в Київській області
  (КНУБА, 2011) Фролова, О. Є.
  В статті розглянуті сучасні тенденції котеджного будівництва (на прикладі Київської області). Охарактеризовані основні типи котеджних містечок та особливості архітектурно-планувального рішення їх забудови.
 • Документ
  Дослідження точності визначення осадок грунтових основ у постановці плоскої деформації
  (КНУБА, 2011) Чибіряков, Валерій Кузьмич; Старовєров, Володимир Сергійович; Кравченко, З. М.
  Розглянута загальна методика визначення середньої квадратичної похибки (СКП) величин осадок ґрунтових масивів, від дії навантаження, через СКП фізико-механічних характеристик ґрунтової основи.
 • Документ
  Вплив сучасного житлового середовища на життєдіяльність людини
  (КНУБА, 2011) Орлова, А. І.
  У статті розкрито поняття житлового середовища і надано огляд наукових досліджень з даної проблеми. Аналізуються тенденції сучасного будівництва. На прикладі практики будівництва в м. Києві показано вплив житлового середовища на життєдіяльність людини в умовах сучасних житлових комплексів.
 • Документ
  Зарубіжний досвід організації мережі середніх навчальних закладів
  (КНУБА, 2011) Войтович, Ю. В
  В статті розглянуто особливості зарубіжного досвіду організації мережі середніх навчальних закладів. Виділено дві основні системи організації середньої освіти.
 • Документ
  Каналізаційні міські очисні споруди - проблеми та шляхи вирішення
  (КНУБА, 2011) Чернишев, Денис Олегович
  В статті проведений аналіз існуючої ситуації з каналізаційними міськими очисними спорудами. Показані проблеми галузі можливі наслідки. Намічені основні шляхи виходу з ситуації, в якій опинилось комунальне господарство України.
 • Документ
  Архітектурно-структурне моделювання біокліматичних будівель з врахуванням артеприродних факторів
  (КНУБА, 2011) Кірнос, П. В.
  В результаті системно-аналітичного дослідження визначено вплив біокліматичних, енергетичних, еніотектонічних факторів, містобудівних факторів на об’ємно-планувальну організацію біокліматичної будівлі. Запропонована методика системного моделювання біокліматичних будівель з врахуванням біокліматичних, енергетичних, еніотектонічних, містобудівних факторів навколишнього артеприродного середовища на основі використання початкової та опрацьованої інформації, перетворення інформації та отримання альтернативних варіантів об’ємно-планувальних рішень у вигляді генеративно-структурних моделей біокліматичної будівлі. На інформаційно-логічній схемі показано системно-структурний процес трансформації інформаційних блоків від базової моделі будівлі, до концептуально-біокліматичної моделі, і кінцевим результатом – в генеративну модель біокліматичної будівлі. Визначено зміст інформаційних блоків – оцінки, умови, вимоги та архітектурні засоби регулювання біокліматичними факторами в об’ємно- планувальній організації біокліматичної будівлі. Для ефективного використання методики в архітектурній практиці моделювання та проектування біокліматичних будівель необхідні детальне та розширене опрацювання даного архітектурного напряму.
 • Документ
  Сучасний стан та перспективи розвитку зелених зон міста Києва
  (КНУБА, 2011) Іванова, Віра Олександрівна
  В статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку зелених зон міста Києва. Досліджено забезпеченість озелененими територіями в місті Києві в порівнянні з европейськими показниками.
 • Документ
  Дослідження земельних ділянок житлової багатоповерхової забудови як об'єктів кадастрово-реєстраційної системи
  (КНУБА, 2011) Берова, Поліна Ігорівна
  Досліджено проблеми формування та реєстрації земельних ділянок житлової багатоповерхової забудови у Державному земельному кадастрі на сучасному етапі розвитку земельних відносин, ринкової економіки та реформи в житлово-комунальній сфері України. Розглянутий закордонний досвід формування об‘єктів нерухомого майна. Запропоновано підходи до удосконалення напрямів формування земельних ділянок житлової багатоповерхової забудови, як об‘єктів нерухомого майна, що є основою кадастрово-реєстраційної системи.
 • Документ
  Загальне знання зацікавлених сторін в управлінні проектами
  (КНУБА, 2011) Войтенко, Олександр Степанович
  Визначено концептуальні засади використання загального знання по проекту (інформованості) для ефективного управління зацікавленими сторонами проекту при виникненні ситуацій в ході виконання проекту, які можуть негативно впливати на успішне його виконання.