Оптимізація складу захисного покриття на основі лужних гідроалюмосилікатів, призначеного для захисту деревини від займистості та горіння

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Тов-во "Знання" України
Анотація
У статті наведені дані по оптимізації складу покриття на основі лужних гідроалюмосилікатів, призначеного для захисту деревини від займистості та горіння. Виявлено, що захисне покриття, наповнене алюмосилікатними гранулами, в 1,1-1,2 рази має більше значення коефіцієнта спучення та характеризується подальшим запасом до спучення в порівнянні з покриттям, наповненим алюмосилікатними мікросферами. По своїм характеристикам розроблені склади захисних покриттів відносяться до групи горючості Г1, а по займистості – до групи В1 і забезпечують збереження спроможності до спучення протягом 8-12 років The article presents data on the optimization of the coating on the alkaline hydroaluminosilicates-based designed to protect the wood from burning and burning. Revealed that the protective coating fi lled with silica-alumina granules, 1.1-1.2 time’s greater importance and is characterized by bloating ratio of inventories to further bloating compared to coated silica-alumina-fi lled microspheres. According to its characteristics developed protective coatings formulations are a group G1 of combustibility, and fl ammability - the group B1 and preserve the ability to swelling within 8-12 years.
Опис
Ключові слова
деревина, лужні гідроалюмосилікати, вогнезахисні технології
Бібліографічний опис
Гузій С. Г. Оптимізація складу захисного покриття на основі лужних гідроалюмосилікатів, призначеного для захисту деревини від займистості та горіння / С. Г. Гузій / Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. // Державне підприємство "НДІБМВ" ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Тов-во "Знання" України, 2012. - Вип. 46. - С. 43 - 51. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання