Фізика. Електрика та магнетизм : методичні рекомендації до розв’язування задач та завдання до індивідуальних контрольних робіт

Ескіз

Дата

2024

Автори

Клапченко, Василь Іванович
Тарасевич, Віталій Іванович
Григорчук, Олександр Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять рекомендації для розв’язування задач, короткі теоретичні відомості, приклади розв’язування та оформлення задач, завдання до індивідуальних контрольних робіт. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за всіма спеціальностями.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, фізика, електрика, магнетизм

Бібліографічний опис

Фізика. Електрика та магнетизм : методичні рекомендації до розв’язування задач та завдання до індивідуальних контрольних робіт : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за всіма спеціальностями / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. І. Клапченко та ін. – Київ : КНУБА, 2024. – 136 с. : іл. - Бібліогр. : с. 18.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced