Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах

Ескіз

Дата

2015

Автори

Данченко, Олена Борисівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-технічної проблеми створення теоретико-інструментальних основ методології інтегрованого управління відхиленнями в проектах, яка дозволить підвищити ефективність управління проектами за рахунок зменшення фактичних відхилень від запланованих показників проектів. Розроблено методологічні основи інтегрованого управління відхиленнями в проектах, які представлені у вигляді концепції, базових термінів, моделей, методів, механізмів. Концепція інтегрованого управління відхиленнями в проектах складається з десяти системних принципів та базується на інтеграції процесів управління різними відхиленнями в проектах. Розроблено термінологічну систему інтегрованого управління відхиленнями в проектах, яка складається з взаємопов’язаних категорій, базових термінів та їх визначень. Запропоновано моделі інтегрованого управління відхиленнями в проектах - індикативна, побудована на базі моделі «Project Excellence» IPMA; математична; синергетична; когнітивна. Вдосконалена модель «матрьошки» підходів до управління відхиленнями в проектах. Розроблено та формалізовано методи інтегрованого управління відхиленнями в проектах, а саме метод визначення ступеня небезпеки впливів на проект, метод визначення синергетичного ефекту від інтегрованого управління відхиленнями в проектах, метод «дерева впливів» відхилень на проект. Запропоновано класифікацію методів інтегрованого управління та профілактики відхилень в проектах. Побудовано процес інтегрованого управління відхиленнями в проектах, який замінює п’ять процесів управління різними відхиленнями в проектах і є ефективнішим. Розроблена в роботі методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах впроваджена в практику управління проектами в різних галузях - хімічній, енергетичній, науковій, виробничій та рекомендується до використання в проектно-орієнтованих компаніях.

Опис

Ключові слова

методологія інтегрованого управління, інтегроване управління, відхилення в проектах, причини відхилень, індикативна модель відхилень в проектах, процеси управління відхиленнями, когнітивна модель, синергетичний ефект

Бібліографічний опис

Данченко О. Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Данченко Олена Борисівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 45 с. - Бібліогр. : с. 35 - 41

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset