Індустрія рекреації та туризму як складова соціально-економічного розвитку регіонів

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто поняття індустрії рекреації і туризму, їх місце в світовій економіці; проаналізовано сучасні тенденції та інвестиційну привабливість туризму. Доведено, що індустрія туризму найбільш розвинена у індустріальних регіонах України.
Опис
Ключові слова
індустрія туризму в світовій економіці, туристичний потенціал України, інвестиційна привабливість туристичної галузі, индустрия туризма и рекреации, индустрия туризма в мировой экономике, туристический потенциал Украины, инвестиционная привлекательность туристической отрасли, recreation and tourism industry, the tourism industry in the world economy, the tourism potential of Ukraine, the investment attractiveness of the tourism industry, кафедра ландшафтної архітектури
Бібліографічний опис
Звягінцева А. В. Індустрія рекреації та туризму як складова соціально-економічного розвитку регіонів / А. В. Звягінцева, Т. Ф. Панченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С. 164-172. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання