Перспективи модернізації українських православних храмів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Дяченко, С. С.
Негай, Г. А
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті досліджуються естетичні та архітектурно-композиційні проблеми сучасної православної архітектури. Окреслені напрямки і потреби реформації православних храмів України, досліджені загальні прийоми проектування і будівництва християнських храмів в сучасних умовах. Зроблені висновки щодо подальшого розвитку сучасної православної архітектури України.
Опис
Ключові слова
храм, модернізація, прийом проектування
Бібліографічний опис
Дяченко С. С. Перспективи модернізації українських православних храмів / С. С. Дяченко, Г. А. Негай // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. -техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 46-52. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання