Методика розв’язання вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності на основі MCCE

Ескіз

Дата

2014

Автори

Андрієвський, В. П.
Максим’юк, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведені основні розрахункові співвідношення вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності в криволінійній системи координат. На базі основних положень моментної схеми скінченних елементів отримано співвідношення для визначення температурних деформацій. Проведені чисельні дослідження для обґрунтування достовірно-сті результатів.

Опис

Ключові слова

теплопровідність, термопружність, вісесиметричні тіла, моментна схема скінченних елементів (МССЕ), кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Андрієвський В. П. Методика розв’язання вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності на основі MCCE / В. П. Андрієвський, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 64 - 72. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset