Методика розв’язання вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності на основі MCCE

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені основні розрахункові співвідношення вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності в криволінійній системи координат. На базі основних положень моментної схеми скінченних елементів отримано співвідношення для визначення температурних деформацій. Проведені чисельні дослідження для обґрунтування достовірно-сті результатів.
Опис
Ключові слова
теплопровідність, термопружність, вісесиметричні тіла, моментна схема скінченних елементів (МССЕ), кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Андрієвський В. П. Методика розв’язання вісесиметричних задач стаціонарної теплопровідності та термопружності на основі MCCE / В. П. Андрієвський, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 64 - 72. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання