Архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних науково-дослідницьких будівель

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Антропогенний вплив урбаністичних утворень, міст, поселень, будинків, споруд – на природні ландшафти, що характеризуються: виснаженням територіально-рекреаційних, енергетичних та матеріальних ресурсів, забруднення біосфери відходами життєдіяльності, тому виникає потреба створення екобезпечних та екологічно комфортних будівель. В досліджені розглядається архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних науково-дослідницьких будівель: гнучкість трансформування робочих просторів лабораторних приміщень, безпека проведення досліджень, максимально короткі комунікаційні зв’язки, фактори антропогенного впливу будівлі на природні ландшафти. Функціонально-синергетичні властивості біокліматичних будівель науково-дослідницьких закладів обумовлені біокліматичною організацією архітектурного простору. Біокліматична будівля являється надсистемою, в енергоінформаційному полі в якій взаємодіють три підсистеми: ерготектонічна, біосинатропна, аркотектурна.
Опис
Ключові слова
архітектурно-інформаційна відповідність синергетичних властивостей будівлі, ерготектонічна система будівлі, біосинатропна система будівлі, аркотектурна система будівлі, біокліматична організація дослідницьких будівель, кафедра інформаційних технологій в архітектурі
Бібліографічний опис
Кірнос П. В. Архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних науково-дослідницьких будівель / П. В. Кірнос // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 235-243. - Бібліогр. : 7 назв
Зібрання