Вилучення Cu(II) композиційним цеоліт-гуміновим сорбентом у присутності сторонніх катіонів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Хохотова, О. П.
Бутченко, Л. І.
Присікайло, О. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Отримано композиційний сорбент на основі цеоліту і гумінових кислот та досліджено його сорбційні властивості по відношенню до Cu(ІІ) при вилученні з монокомпонентних модельних розчинів та в присутності Na+, Ca2+, Fe3+ як сторонніх катіонів. Питома сорбція Cu(ІІ) композиційним сорбентом становила 12,4 мг/г, що на 68% вище, ніж для вихідного необробленого цеоліту. Присутність солей натрію практично не впливала на величину залишкової концентрації міді. В присутності солей кальцію і заліза сорбція міді помітно погіршувалася. В усіх випадках використання композиційного сорбенту дозволяло досягнути нижчих залишкових концентрацій міді, порівняно з немодифікованим цеолітом.

Опис

Ключові слова

композиційний сорбент, цеоліт, гумінові кислоти, важкі метали, сорбція, ізотерма, композиционный сорбент, цеолит, гуминовые кислоты, тяжелые металлы, сорбция, изотерма, composite sorbent, zeolite, humic acids, heavy metals, sorption, isotherm

Бібліографічний опис

Хохотова О. П. Вилучення Cu(II) композиційним цеоліт-гуміновим сорбентом у присутності сторонніх катіонів / О. П. Хохотова, Л. І. Бутченко, О. І. Присікайло // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 351 - 357. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced