Архітектурна просвіта та модернізація української традиції в архітектурі 20–30-х рр. ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Акмен, І. Р.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті піднято c узбіччя повсякденних реалій радянського минулого питання архітектури часів політики «коренізації» 20–30-х рр., що демонструють становлення в українській архітектурі нових форм модерністської спрямованості, які стали наслідком українізації модерну рубежу ХХ ст. у формі національного романтизму. Теоретики і практики професії опинилися у центрі формування життєвого світу нового суспільства, в ідеології якого створення національної архітектури з первісних прототипів і запозичення семантичних образів традиційного житла не відповідало модерністському дистанціюванню і абстрагуванню сенсу. Напрямком архітектурної освіти, відповідної реаліям стилю, що зароджується, ідеологічний зміст «соцреалізму», розрахованого на глобальну уніфікацію творчого мислення і централізацію архітектурного процесу.
Опис
Ключові слова
національний романтизм, модернізм, соцреалізм, архітектурна просвіта, традиційне житло, повсякденність
Бібліографічний опис
Акмен І. Р. Архітектурна просвіта та модернізація української традиції в архітектурі 20–30-х рр. ХХ ст. / І. Р. Акмен // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 43. - Ч. 1. - С. 16-26. - Бібліогр. : 41 назва.
Зібрання