Актуальні проблеми фортифікації в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті зроблено короткий історичний аналіз особливостей фортифікаційних споруд; на цій основі виявлено проблематику проектування сучасних військових захисних споруд в українських реаліях.
Опис
Ключові слова
захисні споруди, фортифікація, нормативи проектування, кафедра інформаційних технологій в архітектурі
Бібліографічний опис
Кисіль О. В. Актуальні проблеми фортифікації в Україні / О. В. Кисіль, С. В. Михальченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 43(2). - С. 297 - 301. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання