Сучасні тенденції розвитку бальнеогрязьових санаторіїв

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Ватрич, І. Д.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто світовий досвід будівництва та функціонування бальнеогрязьових курортів та виявлені глобальні напрямки що склались відповідно до територіальних та соціально-економічних чинників. Розглянуті сучасні тенденції в розвитку санаторних комплексів.
Опис
Ключові слова
бальнеологічні заклади, індустрія курортного відпочинку та лікування, "філософія курортного відпочинку", кафедра інформаційних технологій в архітектурі
Бібліографічний опис
Ватрич І. Д. Сучасні тенденції розвитку бальнеогрязьових санаторіїв / І. Д. Ватрич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 397 - 403. - Бібліогр : 4 назви.
Зібрання