Аналіз зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Ловейкін, В.
Шевчук, О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті приведено динамічний аналіз зміни вильоту шарнірно-зчленованої стрілової системи за сумісній роботі механізмів підйому стрілової системи та переміщення вантажного візка під час пуску та усталеного руху. На основі прийнятої динамічної моделі, що являє собою механічну систему з трьома ступенями вільності де за узагальнені координати прийняті:кутова координата переміщення стрілової системи, лінійна координата переміщення вантажного візка та лінійна координата переміщення вантажу;побудовані рівняння руху. Ці рівняння являють собою систему з трьох нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку зі змінними коефіцієнтами, які розв'язані чисельним методом. В результаті розв'язку отриманих рівнянь побудовано графіки зміни основних кінематичних та динамічних характеристик системи.
Опис
Ключові слова
аналіз, механізм, кран, вантаж, коливання, динаміка, анализ, механизм, кран, груз, колебания, динамика, analysis, mechanism, crane, cargo, vibration, dynamics
Бібліографічний опис
Ловейкін В. Аналіз зміни вильоту баштового крана з шарнірно-зчленованою стріловою системою / В. Ловейкін, О. Шевчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 82. – С. 20 – 27. – Бібліогр.: 12 назв.
Зібрання