Технопарк, технополіс : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2024

Автори

Гарбар, М. В.
Житкова, Н. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять вимоги та рекомендації щодо проєктування технопарків та технополісів. Призначено для здобувачів другого освітнього (магістерського) рівня, освітньо-наукової програми «Дизайн архітектурного середовища» архітектурно факультету, галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

Опис

Ключові слова

технопарк, технополіс, кафедра дизайну архітектурного середовища

Бібліографічний опис

Технопарк, технополіс : методичні вказівки до розробки курсового проєкту : для здобувачів другого освітнього (магістерського) рівня, освітньо-наукової програми «Дизайн архітектурного середовища» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : М. В. Гарбар, Н. Ю. Житкова. – Київ : КНУБА, 2024. – 33 с. : іл. - Бібліогр. : с. 18-20.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset