Конструкції будівель та споруд. Світлопрозорі покриття : методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін

Ескіз

Дата

2024

Автори

Кривенко, Ольга Віталіївна
Козак, Юрій Валентинович
Козак, Наталія Федорівна
Венедиктова, Ганна Олександрівна
Степанов, Олег Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладені дані з класифікації сучасних світлопрозорих покриттів. Дається характеристика основних типів конструктивних рішень. Матеріал проілюстровано кресленнями профілів та вузлами рам в конструкціях стін. Призначено для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» для виконання студентами індивідуальних та курсових робіт з дисципліни «Ефективні сучасні матеріали», «Конструкція будівель та споруд» а також при розробці графічних дипломного проєктування.

Опис

Ключові слова

кафедра архітекурних конструкцій, покриття світлопрозорі

Бібліографічний опис

Конструкції будівель та споруд. Світлопрозорі покриття : методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Ефективні сучасні матеріали», «Конструкція будівель та споруд» і розробки індивідуальних та курсових робіт, рішень дипломного проєктування : для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. В. Кривенко, Ю. В. Козак, Н. Ф. Козак, Г. О. Венедиктова, О. В. Степанов. - Київ : КНУБА, 2024. - 74 с. - Бібліогр. : с. 27-32.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced