Система прибережних та водних територій в сучасній теорії та практиці містобудування і ландшафтної архітектури

Ескіз

Дата

2017

Автори

Рубан, Л. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дослідженню трансформації системи «прибережна територія – природна водойма» в сучасній проектній практиці у зв’язку із новим поглядом на природні водні об’єкти в структурі міста, введенням нового об’єкту містобудівного та ландшафтного проектування - водних територій, подальшим удосконаленням архітектурно-ландшафтної організації прибережних та водних територій.

Опис

Ключові слова

прибережні та водні території, архітектурно- ландшафтна організація територій, контактна зона взаємного поперемінного використання (із нечіткими параметрами), прибрежные и водные территории, архитектурно- ландшафтная организация территорий, контактная зона взаимного попеременного использования (с нечеткими параметрами), coastal and water areas (territories), architectural and landscape organization of territories, contact zone of mutual alternating use (with fuzzy parameters), кафедра ландшафтної архітектури

Бібліографічний опис

Рубан Л. І. Система прибережних та водних територій в сучасній теорії та практиці містобудування і ландшафтної архітектури / Л. І. Рубан // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 475-483. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced