Енергетична модель ерліфта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Кріль, С. І.
Скороход, І. В.
Фадеічев, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Запропоновано новий підхід до вивчення загальних закономірностей висхідної течії суміші рідини і повітряних бульбашок у вертикальній трубі, в основу якого покладено гідравлічні рівняння нерозривності і енергобаланса для стаціонарного двофазного ізотермічного потоку. Побудовано енергетичну модель ерліфтних газорідинних течій з урахуванням втрат напору на тертя і ковзання фаз. Наведено результати порівняння розрахункових витратних характеристик ерліфтів з експериментальними.
Опис
Ключові слова
ерліфт, газорідинна течія, енергетична модель, втрати напору на тертя і ковзання фаз, витратна характеристика ерліфта, эрлифт, газожидкостное течение, энергетическая модель, потери напора на трение и скольжение фаз, расходная характеристика эрлифта, airlift, gas – liquid flow, energy models, pressure losses due to frictions and slip phase, flou rate characteristics of airlift
Бібліографічний опис
Кріль С. І. Енергетична модель ерліфта / С. І. Кріль, І. В. Скороход, В. В. Фадеічев // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 196-204. – Бібліогр. : 15назв.
Зібрання