Проєктування мереж водовідведення: методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Мережі водовідведення»

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять послідовність виконання курсового проєкту системи водовідведення міста і вихідні дані для проєктування. Наведено посилання на нормативні документи і типові рішення основних споруд, або технічні розробки фірм, окремих авторів, які знайшли широке впровадження. Призначено для студентів-бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
мережі водовідведення, проектування, кафедра водопостачання та водовідведення
Бібліографічний опис
Проєктування мереж водовідведення: методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Мережі водовідведення» : для студентів-бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач В. П. Хоружий. - Київ : КНУБА, 2023. - 64 с. - Бібліогр. : с. 49.