Проєктування мереж водовідведення: методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Мережі водовідведення»

Ескіз

Дата

2023

Автори

Хоружий, Віктор Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять послідовність виконання курсового проєкту системи водовідведення міста і вихідні дані для проєктування. Наведено посилання на нормативні документи і типові рішення основних споруд, або технічні розробки фірм, окремих авторів, які знайшли широке впровадження. Призначено для студентів-бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

мережі водовідведення, проектування, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Проєктування мереж водовідведення: методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Мережі водовідведення» : для студентів-бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач В. П. Хоружий. - Київ : КНУБА, 2023. - 64 с. - Бібліогр. : с. 49.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset