Чисельні дослідження режимів коливань віброударних систем при моделюванні удару силою контактної взаємодії

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
За допомогою чисельного аналізу встановлено, що введення в рівняння руху віброударної системи сили контактної взаємодії, що змінюється за законом Герца, дозволяє моделювати удар між тілами, що співударяються, як при гармонічному, так і при випадковому зовнішньому навантаженні. Отриманий закон руху тіл віброударної системи на всій часовій осі, включаючи період удару. Приділено увагу питанню ефективності гасіння коливань.
Опис
Ключові слова
віброударні системи, моделювання удару, сила контактної взаємодії
Бібліографічний опис
Погорелова О. С. Чисельні дослідження режимів коливань віброударних систем при моделюванні удару силою контактної взаємодії / О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова, С. М. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 82-91. - Бібліогр. : 13 назв
Зібрання