Варіантне проєктування інноваційних технологій каркасного будівництва: методичні вказівки до виконання практичних занять

Ескіз

Дата

2023

Автори

Тонкачеєв, Геннадій Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті інноваційні технології зведення каркасних будівель і споруд. Наведена методика проєктування технологій, надані сучасні довідкові матеріали для практичного використання при розробці курсової роботи, технологічних карт та проектів виконання робіт. Призначено для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія», які навчаються за спеціалізацією «Промислове та цивільне будівництво» за освітньою-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» для практичних занять і для розробки курсової роботи

Опис

Ключові слова

кафедра технології будівельного виробництва, будівелі і споруди, інноваційні технології

Бібліографічний опис

Варіантне проєктування інноваційних технологій каркасного будівництва : методичні вказівки до виконання практичних занять та розробки курсової роботи з освітньої компоненти “Дисципліни спеціальної підготовки” : для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», що навчаються по спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньою-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Г. М. Тонкачеєв та ін. – Київ : КНУБА, 2023. - 78 с. : іл. - Бібліогр. : с. 62.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset