Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено аналіз існуючих методів розрахунку, показані їх недоліки. Встановлено, що в перехідній області опору необхідно виділяти дві різні зони: напівгладку і напівшорстку, у яких по-різному визначаються гідравлічні коефіцієнти тертя з переважаючим впливом або числа Рейнольдса або відносної еквівалентної шорсткості труби.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, перехідна область опору, напівгладка і напівшорстка зони, відносна еквівалентна шорсткість, границі областей опору, гідравлічний коефіцієнт тертя, переходная область сопротивления, полугладкая и полушероховатая зоны, относительная эквивалентная шероховатость, границы областей сопротивления, гидравлический коэффициент трения, transition area of resistance, semismooth and semiroughnes zones, relative equivalent roughness, the boundaries of region of resistance, hydraulic coefficient of friction
Бібліографічний опис
Константінов Ю. М. Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 21. – С. 159 - 169. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання