Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах

Ескіз

Дата

2013

Автори

Константінов, Ю. М.
Гіжа, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено аналіз існуючих методів розрахунку, показані їх недоліки. Встановлено, що в перехідній області опору необхідно виділяти дві різні зони: напівгладку і напівшорстку, у яких по-різному визначаються гідравлічні коефіцієнти тертя з переважаючим впливом або числа Рейнольдса або відносної еквівалентної шорсткості труби.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, перехідна область опору, напівгладка і напівшорстка зони, відносна еквівалентна шорсткість, границі областей опору, гідравлічний коефіцієнт тертя, переходная область сопротивления, полугладкая и полушероховатая зоны, относительная эквивалентная шероховатость, границы областей сопротивления, гидравлический коэффициент трения, transition area of resistance, semismooth and semiroughnes zones, relative equivalent roughness, the boundaries of region of resistance, hydraulic coefficient of friction

Бібліографічний опис

Константінов Ю. М. Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 21. – С. 159 - 169. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset