Методи розрахунку точності геодезичних робіт при зведенні мостів шляхом моделювання напружено-деформованого стану

Ескіз

Дата

2012

Автори

Адаменко, Олександр Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

[б.в.]

Анотація

В дисертації викладено авторській підхід до вирішення науковоприкладної задачі удосконалення методів визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостів. Розроблено концептуальний підхід по визначенню точності геодезичних робіт при будівництві мостів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкцій. Запропоновано розрахункові моделі, які дозволяють визначити допустимі зміщення вузлів опор мосту, прогонних і аркових конструкцій мосту. На основі аналізу запропонованих розрахункових моделей конструкцій мосту запропонована методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві цих конструкцій. Запропонована методика контролю геометрії будівельних конструкцій та врахування результатів контролю геометрії цих конструкцій при геодезичному забезпеченні монтажних робіт. Запропонована методика визначення точності геодезичних робіт реалізована при створенні проекту виконання геодезичних робіт при будівництві балки жорсткості Подільского мостового переходу.

Опис

Ключові слова

розрахунок точності, похибка, геодезичні роботи, деформація, розрахункова модель, жорсткість, кафедра інженерної геодезії

Бібліографічний опис

Адаменко О. В. Методи розрахунку точності геодезичних робіт при зведенні мостів шляхом моделювання напружено-деформованого стану : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.0.1 / Адаменко Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. -18 с.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced